Life Coaching

Coaching, consiliere online, psihoterapie online, psiholog bun Bucuresti, optimizare performante profesionale, dezvoltare personala

Dezvoltare personala afectiv-emotionala

Invăţarea emoţională vizează un set unic de competenţe:

Cunoaşterea propriei persoane

 1. Identificarea emoţiilor: identificarea şi denumirea propriilor emoţii şi sentimente;
 2. Responsabilitatea personală: recunoaşterea şi înţelegerea obligaţiei de a se angaja în comportamente care sunt în concordanţă cu etica, siguranţa şi legea;
 3. Recunoaşterea punctelor tari: identificarea şi cultivarea puterilor proprii şi a calităţilor pozitive;

Grija faţă de alţii

 1. Preluarea perspectivei celorlalţi: identificarea şi înţelegerea gândurilor şi sentimentelor celorlalţi;
 2. Aprecierea diversităţii: înţelegerea faptului că diferenţele individuale şi ale grupului se completează reciproc şi fac lumea mai interesantă;
 3. Respectarea altora: Credinţa că ceilalţi merită să fie trataţi cu bunătate şi compasiune şi sentimentul că există o motivaţie pentru binele comun;

Luarea deciziilor cu responsabilitate

 1. Managementul emoţiilor: monitorizarea şi reglarea sentimentelor şi emoţiilor în aşa fel încât să ne ajute să ne descurcăm în diferite situaţii;
 2. Analizarea situaţiilor: perceperea cu acurateţe a situaţiilor în care trebuie luate decizii şi evaluarea factorilor care pot influenţa răspunsul unui individ;
 3. Stabilirea scopurilor: stabilirea scopurilor şi munca în direcţia atingerii acestora – scopuri pro-sociale pe termen scurt şi lung;
 4. Rezolvarea problemelor: generarea, implementarea şi evaluarea soluţiilor adecvate la probleme;

Eficienţa socială

 1. Comunicare: Folosirea abilităţilor verbale şi non-verbale pentru a se exprima şi promovarea unor schimburi pozitive şi eficiente cu alţii;
 2. Construirea relaţiilor: stabilirea şi menţinerea unor relaţii sănătoase, care aduc satisfacţii, cu alţi oameni şi cu alte grupuri;
 3. Negociere: obţinerea unor soluţii convenabile pentru toate părţile implicate ţinând cont de nevoile tuturor celor implicaţi;
 4. Refuzul: exprimarea eficientă a deciziilor de a nu se angaja în comportamente nedorite, care afectează siguranţa oamenilor, comportamente lipsite de etică sau care contravin legii;
 5. Căutarea ajutorului: identificarea nevoii de a apela la surse corespunzătoare de ajutor şi suport;  (după Right Training şi Consultanţă – “De ce inteligenţa emoţională şi socială?”)


Tagged as , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Categorized as Career coaching, Coaching, Servicii, Comunicare, Life coaching, Team coaching

1 Comments

  Trackbacks & Pingbacks

  1. Inteligenţa emoţională | Life Coaching

   […] posibilă soluţie ar fi educarea emoţiilor, accesul la o învăţătură emoţională, deplasarea accentului de pe învăţătura cognitivă pe cea […]

  Leave a Reply

  You must be logged in to post a comment.