Inteligenţa emoţională

Inteligenţa emoţională nu este un concept nou în sine, dar a stat în umbra celui de “inteligenţă raţională”. Cele două concepte nu sunt contradictorii, ci doar separate.

Inteligenţa emoţională este abilitatea unei persoane de a înţelege şi a-şi gestiona  eficient  emoţiile sale, de a înţelege şi a se descurca cu emoţiile celor din jur. Inteligenţa emoţională înseamnă folosirea inteligentă a emoţiilor în viaţa profesională şi personală. Abilităţile intra- şi interpersonale pe care le cuprinde inteligenţa emoţională vin în completarea celor legate de inteligenţa raţională. Inteligenţa emoţională (EQ) adaugă mai multe calităţi care ne determină să fim cu adevărat oameni. În timp ce IQ-ul creşte de la o generaţie la alta, EQ-ul are tendinţa să scadă, fiind în strânsă legătură cu diverse probleme sociale, depresia, agresivitatea,  delincvenţa, deficitul de atenţie.

O posibilă soluţie ar fi educarea emoţiilor, accesul la o învăţătură emoţională, deplasarea accentului de pe învăţătura cognitivă pe cea emoţională.