Dezvoltare personala afectiv-emotionala

Invăţarea emoţională vizează un set unic de competenţe:

Cunoaşterea propriei persoane

 1. Identificarea emoţiilor: identificarea şi denumirea propriilor emoţii şi sentimente;
 2. Responsabilitatea personală: recunoaşterea şi înţelegerea obligaţiei de a se angaja în comportamente care sunt în concordanţă cu etica, siguranţa şi legea;
 3. Recunoaşterea punctelor tari: identificarea şi cultivarea puterilor proprii şi a calităţilor pozitive;

Grija faţă de alţii

 1. Preluarea perspectivei celorlalţi: identificarea şi înţelegerea gândurilor şi sentimentelor celorlalţi;
 2. Aprecierea diversităţii: înţelegerea faptului că diferenţele individuale şi ale grupului se completează reciproc şi fac lumea mai interesantă;
 3. Respectarea altora: Credinţa că ceilalţi merită să fie trataţi cu bunătate şi compasiune şi sentimentul că există o motivaţie pentru binele comun;

Luarea deciziilor cu responsabilitate

 1. Managementul emoţiilor: monitorizarea şi reglarea sentimentelor şi emoţiilor în aşa fel încât să ne ajute să ne descurcăm în diferite situaţii;
 2. Analizarea situaţiilor: perceperea cu acurateţe a situaţiilor în care trebuie luate decizii şi evaluarea factorilor care pot influenţa răspunsul unui individ;
 3. Stabilirea scopurilor: stabilirea scopurilor şi munca în direcţia atingerii acestora – scopuri pro-sociale pe termen scurt şi lung;
 4. Rezolvarea problemelor: generarea, implementarea şi evaluarea soluţiilor adecvate la probleme;

Eficienţa socială

 1. Comunicare: Folosirea abilităţilor verbale şi non-verbale pentru a se exprima şi promovarea unor schimburi pozitive şi eficiente cu alţii;
 2. Construirea relaţiilor: stabilirea şi menţinerea unor relaţii sănătoase, care aduc satisfacţii, cu alţi oameni şi cu alte grupuri;
 3. Negociere: obţinerea unor soluţii convenabile pentru toate părţile implicate ţinând cont de nevoile tuturor celor implicaţi;
 4. Refuzul: exprimarea eficientă a deciziilor de a nu se angaja în comportamente nedorite, care afectează siguranţa oamenilor, comportamente lipsite de etică sau care contravin legii;
 5. Căutarea ajutorului: identificarea nevoii de a apela la surse corespunzătoare de ajutor şi suport;  (după Right Training şi Consultanţă – “De ce inteligenţa emoţională şi socială?”)

Servicii de psihologia muncii si organizationala

– Selectează şi aplică tehnici şi metode (cum ar fi sondajele organizaţionale) pentru evaluarea percepţiilor, atitudinilor şi comportamentelor relaţionate cu performanţa, erorile, încărcarea, stresul, sănătatea sau siguranţă.
– Selectează şi aplică tehnici şi metode (cum ar fi sondajele organizaţionale) pentru evaluarea percepţiilor, atitudinilor şi comportamentelor relaţionate cu practicile de HR.
– Selectează şi aplică instrumente, tehnici şi metode (cum ar fi interviuri, teste, observaţii) pentru analiza psihologică a forţei de muncă.
– De exemplu, realizează un audit de sănătate ocupaţională în organizaţia-client. De exemplu, realizează un audit al competenţelor existente în companie la diferite niveluri ierarhice sau în diferite departamente.
– Selectează şi aplică tehnici şi metode (cum ar fi sondaje organizaţionale sau realizată în rândul clienţilor) pentru evaluarea la nivel organizaţional a percepţiilor, atitudinilor şi comportamentelor relaţionate cu structura, cultura şi managementul organizaţiei. Selectează şi aplică tehnici şi metode pentru diagnoza directă a structurii, culturii şi managementului cu trimitere la eficienţă, flexibilitate şi inovaţie. De exemplu, realizează o analiză de reţea pentru a diagnostica structura de comunicare din companie. De exemplu, realizează o diagnoză a culturii şi climatului organizaţional din companie.
– Selectează şi aplică instrumente, tehnici şi metode (cum ar fi analiza cognitivă a sarcinilor, analiza condiţiilor fizice de muncă) pentru a face o diagnoză a caracteristicilor locului de muncă, relevante pentru performanţă, erori, încărcare, stres, sănătate sau siguranţă.
– Selectează şi aplică instrumente, tehnici şi metode (cum ar fi analiza muncii, analiza fluxului de personal) pentru a analiza ce caracteristici trebuie să aibă forţa de muncă.
– De exemplu, realizează o analiză a aspectelor legate de siguranţa la locul de muncă şi a riscului de accident, în companie.
– De exemplu, realizează o analiză a muncii.
– Selectează şi aplică instrumente, tehnici şi metode (cum ar fi analiza de structură, analiza de proces, analiza de reţea) pentru a realiza o diagnoză structurii şi contextului organizaţional.
– Dezvoltă un program de formare profesională şi training.
– Dezvoltă un sistem de selecţie de personal sau de evaluare a performanţelor profesionale.
– Dezvoltă un instrument de evaluare psihologică (de exemplu un test sau
– Concepe şi/sau adaptează tehnici şi metode pentru analiza locului de muncă. – Concepe metode pentru evaluarea solicitărilor şi încărcării cu muncă etc. -Dezvoltă procese de muncă.
-Dezvoltă proceduri de muncă. Dezvoltă programe pentru munca în schimburi.
– Concepe şi/sau adaptează teste şi baterii de teste psihologice. Dezvoltă un program de training. Dezvoltă instrumente de apreciere a performanţelor profesionale. Dezvoltă un sistem pentru dezvoltarea personală, managementul competenţei, sau managementul performanţei. De exemplu, dezvoltă un program pentru munca în schimburi. De exemplu, dezvoltă un program de training.
– Concepe şi/sau adaptează metode pentru evaluarea şi analiza percepţiilor angajaţilor, a atitudinilor şi comportamentelor relaţionate cu structura, cultura şi managementul. Concepe şi/sau adaptează metode pentru instruirea managerilor, sau pentru schimbarea structurii, culturii şi managementului organizaţional. De exemplu, dezvoltarea unui chestionar de evaluare a percepţiilor, dezvoltă un program de schimbare culturală.