Dezvoltare personala afectiv-emotionala

Invăţarea emoţională vizează un set unic de competenţe:

Cunoaşterea propriei persoane

 1. Identificarea emoţiilor: identificarea şi denumirea propriilor emoţii şi sentimente;
 2. Responsabilitatea personală: recunoaşterea şi înţelegerea obligaţiei de a se angaja în comportamente care sunt în concordanţă cu etica, siguranţa şi legea;
 3. Recunoaşterea punctelor tari: identificarea şi cultivarea puterilor proprii şi a calităţilor pozitive;

Grija faţă de alţii

 1. Preluarea perspectivei celorlalţi: identificarea şi înţelegerea gândurilor şi sentimentelor celorlalţi;
 2. Aprecierea diversităţii: înţelegerea faptului că diferenţele individuale şi ale grupului se completează reciproc şi fac lumea mai interesantă;
 3. Respectarea altora: Credinţa că ceilalţi merită să fie trataţi cu bunătate şi compasiune şi sentimentul că există o motivaţie pentru binele comun;

Luarea deciziilor cu responsabilitate

 1. Managementul emoţiilor: monitorizarea şi reglarea sentimentelor şi emoţiilor în aşa fel încât să ne ajute să ne descurcăm în diferite situaţii;
 2. Analizarea situaţiilor: perceperea cu acurateţe a situaţiilor în care trebuie luate decizii şi evaluarea factorilor care pot influenţa răspunsul unui individ;
 3. Stabilirea scopurilor: stabilirea scopurilor şi munca în direcţia atingerii acestora – scopuri pro-sociale pe termen scurt şi lung;
 4. Rezolvarea problemelor: generarea, implementarea şi evaluarea soluţiilor adecvate la probleme;

Eficienţa socială

 1. Comunicare: Folosirea abilităţilor verbale şi non-verbale pentru a se exprima şi promovarea unor schimburi pozitive şi eficiente cu alţii;
 2. Construirea relaţiilor: stabilirea şi menţinerea unor relaţii sănătoase, care aduc satisfacţii, cu alţi oameni şi cu alte grupuri;
 3. Negociere: obţinerea unor soluţii convenabile pentru toate părţile implicate ţinând cont de nevoile tuturor celor implicaţi;
 4. Refuzul: exprimarea eficientă a deciziilor de a nu se angaja în comportamente nedorite, care afectează siguranţa oamenilor, comportamente lipsite de etică sau care contravin legii;
 5. Căutarea ajutorului: identificarea nevoii de a apela la surse corespunzătoare de ajutor şi suport;  (după Right Training şi Consultanţă – “De ce inteligenţa emoţională şi socială?”)

Inteligenţa emoţională

Inteligenţa emoţională nu este un concept nou în sine, dar a stat în umbra celui de “inteligenţă raţională”. Cele două concepte nu sunt contradictorii, ci doar separate.

Inteligenţa emoţională este abilitatea unei persoane de a înţelege şi a-şi gestiona  eficient  emoţiile sale, de a înţelege şi a se descurca cu emoţiile celor din jur. Inteligenţa emoţională înseamnă folosirea inteligentă a emoţiilor în viaţa profesională şi personală. Abilităţile intra- şi interpersonale pe care le cuprinde inteligenţa emoţională vin în completarea celor legate de inteligenţa raţională. Inteligenţa emoţională (EQ) adaugă mai multe calităţi care ne determină să fim cu adevărat oameni. În timp ce IQ-ul creşte de la o generaţie la alta, EQ-ul are tendinţa să scadă, fiind în strânsă legătură cu diverse probleme sociale, depresia, agresivitatea,  delincvenţa, deficitul de atenţie.

O posibilă soluţie ar fi educarea emoţiilor, accesul la o învăţătură emoţională, deplasarea accentului de pe învăţătura cognitivă pe cea emoţională.