Dezvoltare personala afectiv-emotionala

Invăţarea emoţională vizează un set unic de competenţe:

Cunoaşterea propriei persoane

 1. Identificarea emoţiilor: identificarea şi denumirea propriilor emoţii şi sentimente;
 2. Responsabilitatea personală: recunoaşterea şi înţelegerea obligaţiei de a se angaja în comportamente care sunt în concordanţă cu etica, siguranţa şi legea;
 3. Recunoaşterea punctelor tari: identificarea şi cultivarea puterilor proprii şi a calităţilor pozitive;

Grija faţă de alţii

 1. Preluarea perspectivei celorlalţi: identificarea şi înţelegerea gândurilor şi sentimentelor celorlalţi;
 2. Aprecierea diversităţii: înţelegerea faptului că diferenţele individuale şi ale grupului se completează reciproc şi fac lumea mai interesantă;
 3. Respectarea altora: Credinţa că ceilalţi merită să fie trataţi cu bunătate şi compasiune şi sentimentul că există o motivaţie pentru binele comun;

Luarea deciziilor cu responsabilitate

 1. Managementul emoţiilor: monitorizarea şi reglarea sentimentelor şi emoţiilor în aşa fel încât să ne ajute să ne descurcăm în diferite situaţii;
 2. Analizarea situaţiilor: perceperea cu acurateţe a situaţiilor în care trebuie luate decizii şi evaluarea factorilor care pot influenţa răspunsul unui individ;
 3. Stabilirea scopurilor: stabilirea scopurilor şi munca în direcţia atingerii acestora – scopuri pro-sociale pe termen scurt şi lung;
 4. Rezolvarea problemelor: generarea, implementarea şi evaluarea soluţiilor adecvate la probleme;

Eficienţa socială

 1. Comunicare: Folosirea abilităţilor verbale şi non-verbale pentru a se exprima şi promovarea unor schimburi pozitive şi eficiente cu alţii;
 2. Construirea relaţiilor: stabilirea şi menţinerea unor relaţii sănătoase, care aduc satisfacţii, cu alţi oameni şi cu alte grupuri;
 3. Negociere: obţinerea unor soluţii convenabile pentru toate părţile implicate ţinând cont de nevoile tuturor celor implicaţi;
 4. Refuzul: exprimarea eficientă a deciziilor de a nu se angaja în comportamente nedorite, care afectează siguranţa oamenilor, comportamente lipsite de etică sau care contravin legii;
 5. Căutarea ajutorului: identificarea nevoii de a apela la surse corespunzătoare de ajutor şi suport;  (după Right Training şi Consultanţă – “De ce inteligenţa emoţională şi socială?”)

Coeficientul de conştientizare

CQI măsoară coeficientul de conştientizare, adică gradul de acces şi procesare al informaţiilor de către Eul dumneavoastră. Eul este definit ca centru al personalităţii, fiind o particularitate unică a evoluţiei speciei umane Scorul dumneavoastră la Consciousness Quotient Inventory (CQI) se situează în cadrul segmentului mediu-superior de conştientizare. Aceasta înseamnă că sunteţi o persoană cu un grad ridicat de conştienţă, că dispuneţi de un nivel sporit al accesului la propria viaţă psihică. Eul dumneavoastră poate accesa informaţia psihică cu uşurinţă. De asemenea, aveţi un potenţial de cunoaştere superior. Vă este uşor să vă raportaţi la realitatea înconjurătoare, şi astfel să gestionaţi situaţiile de orice fel. Procesele dumneavoastră psihice funcţionează la un nivel ridicat, astfel încât să puteţi atinge un grad ridicat de autocunoaştere şi implicit să vă perfecţionaţi viaţa în plan calitativ şi cantitativ.

Teoria privind Coeficientul de conştientizare a fost dezvoltată de Dr. Ovidiu Brazdău în perioada 2003-2008, în cadrul studiilor de doctorat la Institutul de Antropologie “Francisc I. Rainer” al Academiei Române. Coeficientul de conştientizare este definit de autor ca fiind “nivelul de conştientizare care se manifestă la 1-2 ore după ce ne trezim dimineaţa, în condiţii obişnuite de viaţă şi fără a practica nici o tehnică de modificare a conştienţei (inclusiv fără a consuma cafea sau alte alimente, fără stimulatori externi – TV, radio, muzică, întâlniri cu alţi oameni etc.)”.
CQ Inventory este format din  6 scale principale şi 7 subscale. Dimensiunile principale ale experienţei conştiente sunt: Conştientizarea fizică (“Physical Consciousness”), Conştientizarea Emoţională („Emotional Consciousness”), Conştientizarea Cognitivă-Mentală („Cognitive Consciousness”), Conştientizarea Spirituală („Spiritual Consciousness”), Conştientizarea Socială-Relaţională („Social-Relational Consciousness”), Auto-Conştientizarea („Self Consciousness”).

Cei 7 sub-factori sunt: Conştientizarea stării interne (“Internal State Awareness”), Reflectarea de sine (“Self-Reflectiveness”), Detaşare/Contemplativitate (“Mindfulness”), Autonomie (“Autonomy”), Dezvoltare personală (“Personal Growth”), Relaţionare pozitivă cu ceilalţi (“Positive Relations with Others”), Scop în viaţă (“Purpose in Life”).

Afla care este coeficientul tau de constientizare!